Ösztöndíjkereső


Az egyetem széles körű ösztöndíj-lehetőségei ismerhetők meg a következőkben. A képzési szintet és finanszírozási formát kiválasztva megjelenik az, hogy milyen támogatást tud nyújtani a BGE a tanulmányokhoz. A feltüntetett ösztöndíjlista tájékoztató jellegű és a teljes idejű képzésben tanuló (nappali munkarendű) hallgatókra vonatkozik. A részidős képzésben (levelező munkarendben) tanuló hallgatók számára a kereső nem használható.
Az itt található támogatások az egyetem mindhárom karán megpályázhatók, kivéve a Kiemelt tanulmányi ösztöndíjat, mivel az csak a Pénzügyi és Számviteli Kar hallgatói számára elérhető ösztöndíj-lehetőség. További fontos információk a felsorolt ösztöndíjakról, illetve egyéb ösztöndíj-lehetőségekről ide kattintva érhetők el.

A különböző ösztöndíjakkal, juttatásokkal kapcsolatos kérdésekkel a kari Diákjóléti Bizottságokat érdemes felkeresni.

Külkereskedelmi Kar: djb.kkk@unibge.hu
Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar: djb.kvik@unibge.hu
Pénzügyi és Számviteli Kar: djb.pszk@unibge.hu
Elérhető ösztöndíjak:


Tanulmányi ösztöndíj [HKR. 90. §.]

Pályázathoz nem kötött, automatikusan folyósított juttatás, az előző félévi tanulmányi eredmény alapján lehet elnyerni. Elsőéves hallgatók a képzés második félévétől kezdve kaphatnak tanulmányi ösztöndíjat. Az ösztöndíjszámítás alapja az utolsó aktív félév korrigált kreditindexe.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Kiemelt Tanulmányi Ösztöndíj

[HKR. 109. §] A Pénzügyi és Számviteli Kar pályázata a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért nappali munkarendű, alapképzéses hallgatók részére. Jogosultak: alapképzésen a gazdaságtudományi képzési terület első-, másod- és harmadéves állami ösztöndíjas hallgatói, valamint az informatikai képzési terület hallgatói, finanszírozási formától függetlenül. További információk a pályázati kiírásban találhatók.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Szakmai-tudományos ösztöndíj [HKR. 92. §]

Szakmai-tudományos ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki a tantervi követelményeken felül törekszik kiemelkedő eredmények elérésére, például szakmai versenyeken vagy tudományos konferenciákon való részvétel keretében. Az ösztöndíj szemeszterenként egyszeri juttatást nyújt a hallgatók számára.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Közéleti ösztöndíj [HKR. 92. §]

Közéleti ösztöndíjat az a hallgató kaphat, aki olyan tantervi követelményeken túlmutató tevékenységet folytat, amellyel a hallgatói élet megkönnyítéséhez és színesebbé tételéhez járul hozzá. Az ösztöndíjra havonta van lehetőség pályázatot benyújtani.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Sport ösztöndíj [HKR. 109. §]

Pályázhat minden alapképzéses, nappali tagozaton tanulmányokat folytató hallgató, aki rendszeres testmozgást folytat sportszervezetnél, élsportoló vagy pedig igazolt sport eredményekkel rendelkezik.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Nemzeti felsőoktatási ösztöndíj [HKR 91.§]

A kimagasló tanulmányi eredménnyel rendelkező, valamint kiemelkedő tudományos vagy szakmai munkát végző hallgatók 10 havi ösztöndíjban részesülhetnek a pályázati kiírásban meghatározott szabályok szerint.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Biztos Jövő Ösztöndíj [HKR 97. §]

A „Biztos Jövő Ösztöndíj” támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért, tehetséges, szakmailag elkötelezett és a közösségi munkában is részt vállaló, önköltséges gazdaság-, és társadalomtudományi, valamint bölcsészettudományi alapképzésen tanulmányokat folytató hallgatói részére tanulmányaik folytatásához pénzügyi támogatást biztosítson. Az ösztöndíj pályázat útján érhető el, forrása az intézmény saját bevétele. A támogatás a lezárt félévet követően egy félévre adható, melynek mértéke a képzésen a felvétel évében érvényes, a Felvételi Tájékoztatóban (Felvi.hu) meghirdetett önköltség 100%-a, 50%-a, vagy 25%-a.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Rendszeres szociális ösztöndíj [HKR 93. §]

A rendszeres szociális támogatás a hallgató szociális helyzete alapján egy szemeszterre biztosított, havonta folyósított juttatás, mely a hallgató által beadott pályázat útján igényelhető. A pályázatok értékelésének a módját a kiírás tartalmazza.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Rendkívüli szociális ösztöndíj [HKR 93. §]

A rendkívüli szociális támogatás a szociális helyzet váratlan romlásának esetén megpályázható egyszeri juttatás.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Alaptámogatás [HKR 94. §]

Az államilag támogatott teljes idejű felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő hallgató az első bejelentkezése alkalmával, szociális helyzete alapján, egyösszegű támogatást kaphat, mely pályázat útján igényelhető.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


"Bursa Hungarica" Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíj [HKR. 96.§]

A pályázatra a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.


Alumni-ösztöndíj [HKR. 103.§]

Az Alumni-ösztöndíj támogatás célja a Budapesti Gazdasági Egyetem iránti személyes elkötelezettség erősítése a volt és jelenlegi hallgatók részéről, továbbá az intézményben végzett hallgatók iránti megbecsülés kifejezése. Az Egyetem azon hallgatója nyújthat be az ösztöndíjra pályázatot, akinek a szülei közül legalább az egyik az intézményben (vagy annak jogelődjében) szerzett oklevelet, és az Egyetem ALUMNI közösségi oldalának (https://network.uni-bge.hu) regisztrált tagja.

További részletes információk az aktuális pályázati kiírásban, illetve a HKR-ben találhatók.